Umeå Borr AB sedan 1984

Energiborrning

I nära samarbete med värmepumpsleverantörer
erbjuder vi hushåll i Umeå energiborrning.

energiborrning

Vi hjälper dig med
energiborrning

Vid borrning för bergvärme krävs en certifierad brunnsborrare. Energiborrning är en känslig process, som kräver specifik kompetens. Om man gör fel, riskerar man att skada grundvattnet, som ofta används som dricksvatten. Borrningen utförs som för en vattenbrunn i berg, fast oftast djupare. Efter avslutad borrning nedsänks en vätskefylld kollektorslang som ansluts till en värmepump i fastigheten.

Innan själva bergvärmepumpen installeras i hemmet och kopplas till husets vattenburna uppvärmningssystem, måste det borras hål i marken, där värmen ska hämtas upp.

 

ATT TÄNKA PÅ

För att få borra hål i marken för bergvärme, krävs tillstånd från kommunen. Det är viktigt att det inte finns annat i marken som kan ta ska, eller att energibrunnar placeras för nära varandra.

Det är viktigt att borrhålet är tillräckligt djupt för en effektiv bergvärme. Att borra för djupt är visserligen onödigt, men att borra för grunt innebär problem. Vanligtvis är borrhålet mellan 70 och 200 meter.

Vanligtvis hinner man med energiborrningen på en dag, men ibland kan det ta längre tid. Ofta beror detta på hur många hål som ska borras och hur djupt eller om det uppstår några komplikationer.

NÄR DU HAR BESTÄMT DIG FÖR ATT TA TILL VARA PÅ ENERGIN I MARKEN.

Vi är certifierade brunnsborrare i Umeå

Frågor och svar

Hur långt är det till berg?

Jorddjupet före fast berg kan variera kraftigt. Allt ifrån ”berg i dagen” till djup på ner över 50 m. Av alla djupborrade brunnar (år 2005 -245 000 brunnar) är medelvärdet på jorddjupet i riket ca. 6 m. I Västerbotten var snittet ca. 11 m (källa SGU). Man kan höra sig för hos grannar som borrat, även om det ibland kan förekomma stora skillnader på en kortare sträcka. Vi har god lokal kännedom på många orter, men det går även att söka i Brunnsarkivet. www.sgu.se

Hur djupt behöver jag borra?

Är det efter vatten man borrar beror det helt på bergets vattenförande sprickzoner. Är det efter energi man borrar beror djupet på ditt energibehov. Det beräknas av värmepumpsleverantören.

Hur beräknas mitt energibehov?

Det finns speciella program som värmepumpsleverantören handhar. Behovet är beroende på faktorer som exempelvis årsförbrukning av energi och det geografiska läget.

Var på gården lämpar sig ett vatten- eller energihål?

Det bestäms i samråd med kunden, men ej nära föroreningskällor som avlopp. Ej heller i närheten av ledningar i marken. Närheten till värmepumpens placering kan också vara avgörande.

Hur lång tid tar det att borra?

Ett vattenhål tar vanligtvis en dag och ett energihål två dagar, vid goda förhållanden.

Vad kostar det?

Det varierar och är svårt att i förväg exakt uppge. Det är beroende av faktorer som djupet till berg och det totala djupet som krävs för den aktuella brunnen. På sträckan ner till fast berg krävs speciell stålrörsdrivning.

Behövs några förberedelser från mig som kund?

Ja, alla planerade energihål ska anmälas och därmed ansökas om hos din hemmahörande kommun. Detta ska vara beviljat före borrstart. Eventuella markledningar skall utmärkas.